Regio Karakteristieken

Selecteer filter om ander scenario te kiezen

Innovatie Kenmerk datacards

Page Title
Notes
Position 1
Theme
3D foodprinterDe geavanceerde technologie resulteert in een 3D foodprinter, dat in elk huishouden te vinden is. Dit zorgt ervoor dat de retailer overbodig wordt en zo een korte keten ontstaat.Automated RegionHandel
Available foodAvailable food, waarbij de consument koopt wat er beschikbaar is, ongeacht de voedingswaarde.Efficient RegionConsumenten gedrag
Bio plastics uit food wasteHet zetmeel uit food waste wordt gebruikt als grondstof voor de productie van bio plastics.Automated RegionWaste-/ resource management
Bio RaffinaderijIn laboratoria worden hoogwaardige eiwitten gewonnen uit de reststromen tarwegistconcentraat, bierbostel en visresten. Deze eiwitten worden gebruikt voor het produceren van vleesvervangers.Self-sufficient RegionEiwittransitie
BiogasinstallatieDe boer heeft een biogasinstallatie dat de mest en andere reststromen fermenteert en omzet tot biogas en LNG (liquid natural gas). Deze gassen worden gebruikt als brandstof voor tractoren en andere machinesAutomated RegionMilieu
BioplasticsBioplastics worden gebruikt als nieuw verpakkingsmateriaal van voedingsmiddelen en andere toepassingen.Automated RegionRecycling
BlauwalgBlauwalg in het water door fosfaat in het water: Overbemesting zorgt voor fosfaat in het grondwater, waar het niet uit te halen is. Dit fosfaat komt in wateren terecht, wat zorgt voor Blauwalg.Classic RegionMilieu
Community farmingEr zijn kleinschalige stadslandbouw initiatieven waar sociale cohesie centraal staat. De gewassen worden geteeld door buurtbewoners.Classic RegionUrban Farming
Complete boerDe complete boer is een boer die kennis heeft over de gehele keten.Self-sufficient RegionKennis
Conservatieve consumentConsument is tevreden met bestaande natuurlijke producten (groenten, fruit en dieren). Ze zijn sceptisch over innovaties en zien daarnaast het nut hiervan niet in.Automated RegionConsumenten gedrag
Dier-vrije eierenDe eiwitten, die ook in het ei van de kip zitten, worden gewonnen door bio raffinage uit plantaardige reststromen. Door deze eiwitten op kweek te zetten en te combineren met water, ontstaat het dier-vrije ei.Automated RegionEiwittransitie
Dier-vrije melkDe boer zonder melkkoeien die toch melk produceert. Deze boer laat suiker gisten tot melkeiwitten. De melkeiwitten in combinatie met plantaardige vetten, suikers en overige nutriënten resulteren in dier-vrije melk.Self-sufficient RegionEiwittransitie
Digitale advertentiesAan de hand van het DNA krijgt de consument gerichte advertenties op hun digitale apparaten. Denk hierbij aan smartphones en smartwatches.Efficient RegionHandel
Digitale boodschappenkarIn ieder huishouden is een digitaal systeem aanwezig om boodschappen te doen.Self-sufficient RegionConsumenten gedrag
Eén ras per gewasDe lage biodiversiteit van gewassen maakt de gewassen vatbaar voor epidemieën. Dit resulteert in een mislukte oogst en een tekort van het desbetreffende gewasClassic RegionGewassen
Energie verbruikende bedrijvenBedrijven verbruiken alleen energie. Ze doen geen poging om energie op te wekken.Classic RegionEnergie
Energieleverende bakstenenGebouwen zijn zelfvoorzienend door gebruik te maken van energieleverende bakstenen. Deze bakstenen leveren energie aan het gebouw door middel van ingebouwde zonnecellen.Automated RegionEnergie
Energieleverende kassenKassen worden verwarmd met restwarmte van verschillende industrieën. De overblijvende warmte uit kassen gaat naar woonhuizen in de omgeving. Eén hectare kassen is voldoende om duizend huizen te verwarmen.Automated RegionEnergie
Filling FoodFilling food, waarbij voedsel niet wordt gezien als voeding, maar als genotsmiddel en vulling.Classic RegionConsumenten gedrag
FoodBitEen foodbit (fictief) is een armband die de nutriënten-inname en bloedwaarde van de mens bijhoudt. Aan de hand van deze gegevens kan het een gepersonaliseerd dieetadvies geven.Automated RegionGezondheid
Geautomatiseerd transportHet voedseltransport zal plaats vinden door middel van zelfrijdende vrachtwagen en geautomatiseerde drones.Efficient RegionInfrastructuur
Geautomatiseerde massaproductieDe geautomatiseerde massaproductie op het platteland blijft doorgaan en landbouwbedrijven blijven zich uitbreiden. Dit uit zich in grotere agrarische bedrijfsgebouwen.Efficient RegionPlatteland
Genetisch gemodificeerde gewassenDoor genetische modificatie heeft de plant minder grondstoffen nodig om te groeien, is er meer diversificatie van de rassen en zijn hierdoor planten beter resistent tegen epidemieënAutomated RegionGewassen
Genetische modificatieDoor genetische modificatie bevatten voedingsstoffen meer nutriënten. Hierdoor is er een kleiner volume voedsel nodig om bij als consument de juiste hoeveelheid voedingsstoffen binnen te krijgen.Automated RegionProductinnovatie
Gepersonaliseerd dieetMen ziet in dat ieder mens anders is. Dit resulteert in een persoonlijk dieet dat vertrekt wordt door de diëtist.Self-sufficient RegionGezondheid
Gepersonaliseerde voedingVoeding bepaald de gezondheid van de mens. Door de voeding te personaliseren kan deze als medicijn dienen. De rol van diëtisten is hierbij belangrijk, om gepersonaliseerde diëten samen te stellen.Self-sufficient RegionGezondheid
Gescheiden toilettenPer huishouden 2 wc’s om urine en feces te scheiden en te gebruiken als mest op het land.Self-sufficient RegionRecycling
GewasbeschermingsmiddelenIntensief gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw heeft als gevolg dat men een verhoogd risico heeft op gezondheids-problemen met in het bijzonder longziekten.Classic RegionGezondheid
Green chemistryGreen chemistry, ofwel duurzame chemie, is chemie waarbij processen gefaciliteerd worden in lauwwarm water en gelet wordt op afvalstromen en grondstofgebruik.Automated RegionMilieu
Handel in food wasteDoordat afval een bruikbare grondstof is geworden door upcycling neemt de interesse naar handel in food waste toe.Automated RegionWaste-/ resource management
Ingeblikte voedingGroot deel van de voeding wordt ingeblikt. Dit omdat het blik gerecycled kan worden.Self-sufficient RegionRecycling
Ingekuilde mestDe boer fermenteert mest, en andere reststromen tot biogas en LNG (liquid natural gas). Deze worden gebruikt als brandstof voor in zijn tractor.Self-sufficient RegionMilieu
InsectenkwekerijenInsecten worden gekweekt vanwege haar eiwitten. Deze worden verwerkt in vleesvervangers en vormen zo de voornaamste bron van eiwitten.Self-sufficient RegionProductinnovatie
Intensieve landbouwIntensieve landbouw resulteert in grootschalige landbouw. Dit neemt veel ruimte in beslag.Classic RegionInfrastructuur
KweekvleesDierlijke spiercellen worden op kweek gezet met als resultaat spierweefsel wat men kan eten. Van het gekweekte vlees worden nieuwe spiercellen genomen, welke ook weer doorgroeien tot spierweefsel.Automated RegionEiwittransitie
KweekvleesDierlijke stamcellen worden op kweek gezet, met als resultaat spierweefsel dat men kan eten. Dit gebeurt op intensieve wijze zodat iedereen vlees kan eten.Efficient RegionEiwittransitie
Kweekvlees afvalVlees kwekerijen in plaats van veehouderijen leveren geen organisch afval of mest, maar chemisch afval.Efficient RegionWaste-/ resource management
Kwekerijen watergewassenKwekerijen van op water gebaseerde gewassen als eendenkroos en algen zorgen voor een duurzame productie en eiwitvervangers.Self-sufficient RegionSmart farming
LandfillDe enorme hoeveelheid food waste en mest wordt gedumpt op ongebruikte percelen (dit heet landfill).Classic RegionWaste-/ resource management
Lokale seizoensgebonden productenDoordat import niet duurzaam is wordt 50% van de voeding lokaal geproduceerd. Bij groente en fruit betekent dit dat het aanbod seizoensgebonden is.Self-sufficient RegionHandel
MassaproductieDe massaproductie op het platteland blijft doorgaan en landbouwbedrijven blijven zich uitbreiden. Dit uit zich in grotere agrarische bedrijfsgebouwen.Classic RegionPlatteland
Melkpakken recyclenAfbreken van aseptische verpakkingen mogelijk doordat aluminium (tussen de lagen karton in bv. melkpakken) afgebroken kan worden door micro-organismen.Self-sufficient RegionWaste-/ resource management
Menukaarten met uitheemse gerechtenDoor digitalisering zijn de mogelijkheden betreft import groot. Horecagelegenheden maken hier gebruik van door uitheemse gerechten te maken.Efficient RegionHandel
Moestuinen op dakenEr zijn grootschalige moestuinen op de daken van gebouwen. Deze hebben een eigen community die de gewassen telen.Classic RegionUrban Farming
Nano-capsulesNano-capsules worden ingenomen door consumenten. Deze kunnen tekorten aan nutriënten detecteren en zo tekorten tijdig voorkomen.Automated RegionGezondheid
NanotechnologieNanotechnologie zorgt ervoor dat voedingsmiddelen langer houdbaar zijn. Dit resulteert in minimale voedselverspilling.Automated RegionVoedselverspilling
Natural based foodNatural based food, waarbij de consument het belangrijk vind dat het product natuurlijk is.Self-sufficient RegionConsumenten gedrag
Nieuwe functies voor plattelandHet aantal landbouwbedrijven is afgenomen, de bedrijfsruimten die leeg komen te staan hebben een nieuwe invulling gekregen. Dit zijn 3D printshops, IT-bedrijven, afvalverwerking bedrijven en magazijnen voor webwinkels.Automated RegionPlatteland
Nieuwe functies voor plattelandHet aantal landbouwbedrijven is afgenomen, de bedrijfsruimten die leeg komen te staan hebben een nieuwe invulling gekregen. Dit zijn distributiecentra, (creatieve) werkplaatsen voor ondernemers en energiebedrijven.Self-sufficient RegionPlatteland
Nutriënt based foodNutrient based food, vaak in vloeibare vorm, dat door middel van technologie exact voldoet aan de dagelijkse nutriënten-behoeften van de consument.Automated RegionConsumenten gedrag
Organische mestOrganische mest in de vorm van substraten en compost wordt gebruikt in de landbouw om de bodem te bevruchten. De organische mest is afkomstig van reststromen, van bijvoorbeeld een veehouderij, dat uitsluitend bestaat uit organisch materiaal.Self-sufficient RegionMilieu
PlantlabsPlantlabs in de stad voorzien de stad van groente en fruit. Dit maakt import van groente en fruit overbodig.Automated RegionHandel
PluimveehouderijenMen ziet in dat met de grote wereldbevolking het vlees efficiënter geproduceerd moet worden. In vergelijking tot rund en varken kan kip het efficiëntst geproduceerd worden. Dit resulteert zich in voornamelijk pluimveehouderijen.Classic RegionEiwittransitie
Precision agriculturePrecision agriculture is het optimaliseren van ruimte en grondstoffen door middel van satelliet en GPS.Automated RegionSmart farming
Precision farmingEr is sprake van precisielandbouw. Iedere plant wordt gemonitord en optimaal geteeld.Efficient RegionUrban Farming
Progressieve consumentConsument accepteert radicale innovatie-technieken en staat open voor ‘onnatuurlijke’ innovaties, zoals kweekvlees en GMO.Automated RegionConsumenten gedrag
PromotiemedewerkersPromotiemedewerkers adverteren producten middels (voeding)samples.Classic RegionHandel
Recycle machineRecycle machines in elk huishouden om onder andere voedselafval te recyclen.Automated RegionRecycling
ScharrelpluimveehouderijenIn plaats van gangbare kippen worden scharrelkippen gehouden. Dit resulteert in een verhoogde ammoniak afgifte uit de mest, omdat scharrelkippen langer leven in vergelijking met gangbare kippen.Classic RegionVeehouderij
Semi-conservatieve consumentConsument accepteert innovatie-technieken die zijn gebaseerd op de natuurlijke kringloop (zonne-energie, hergebruiken van reststromen en diversiteit in de natuur).Self-sufficient RegionConsumenten gedrag
Semi-progressieve consumentConsument is tevreden met bestaande samengestelde producten (pakjes en zakjes). Ze zijn sceptisch over innovaties en zien daarnaast het nut hiervan niet in.Efficient RegionConsumenten gedrag
SensortechnologieSensortechnologie meet de kwaliteit van voedingsmiddelen. Zo kan deze veroudering detecteren en kan de consument op tijd voedingsmiddelen consumeren die tegen de houdbaarheidsdatum aan zitten.Automated RegionVoedselverspilling
SensortechnologieDe gewassen in de verticale landbouw boerderijen worden gemonitord door sensoren. Met behulp van de data worden de gewassen optimaal geteeld.Automated RegionUrban Farming
SojaplantagesMen ziet in dat met de grote wereldbevolking het dieet niet uit alleen vlees (kip) kan bestaan. De alternatieve bron is soja dat geoogst wordt op grootschalige plantages. Deze soja wordt verwerkt tot vleesvervangers.Classic RegionEiwittransitie
Upcycling“Waste” wordt door technieken opgewaardeerd (Upcycling) tot een herbruikbare grondstof.Automated RegionWaste-/ resource management
Veel wegen in en rond de stadEr is veel lokaal transport om de lokale producten de vervoeren. Ook gaan mensen weinig uit de stad omdat de stad alles bevat om aan hun behoeftes te voldoen.Self-sufficient RegionInfrastructuur
Verspillings- en gebruiksmanagersOm de voedselverspilling te minimaliseren zijn er verspillings- en gebruiksmanagers moet de voedselverspilling in de hand te houden.Self-sufficient RegionVoedselverspilling
Verticale landbouwIn de stad zijn hightech verticale landbouw boerderijen.Efficient RegionUrban Farming
Verticale landbouwIn de stad zijn hightech verticale landbouw boerderijen. Door power LED-technologie en hydroponics kunnen meerdere lagen boven elkaar geteeld worden.Automated RegionUrban Farming
Vervuilde bodem, oceaan en luchtDe bodem raakt verzuurd door de intensieve landbouw. De bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden bij de intensieve landbouw resulteert in een vervuilde oceaan. Ook zorgt de intensieve landbouw voor een hoge concentratie ammoniak in de luchtClassic RegionMilieu
Virtuele handelsplatformenDoor digitalisering zijn virtuele handelsplatformen ontstaan. Dit zijn online webshops waar men hun voeding besteld. Dit maakt de retailer overbodig, waardoor een korte keten ontstaatEfficient RegionHandel
VoedseleducatieVoedseleducatie is een vast onderdeel van het curriculum van scholen.Self-sufficient RegionKennis
VoedselverspillingDe voedselverspilling is 80kg per persoon per jaar.Classic RegionVoedselverspilling
Wearables voor veeWearables als gps-halsbanden en e-pil houden de beweging en spijsvertering van het vee bij. Deze data wordt gebruikt bij het voorspellen van ziekte bij het veeEfficient RegionVeehouderij
Windmolens op boerderijenBoerderijen gebruiken veel energie. Deze energie wordt gewonnen van de windmolens op het land.Self-sufficient RegionEnergie
Zeewier: veevoerZeewier wordt duurzaam gekweekt. Dit wordt gebruikt als veevoer voor melkkoeien, waardoor de koeien minder methaangas uitstoten wat beter is voor het milieu.Classic RegionEiwittransitie
Zwarte markt voor grondstoffenGrondstof schaarste zorgt voor hoge prijzen en lage beschikbaarheid. Hierdoor ontstaat er een zwarte handel in grondstoffen.Classic RegionWaste-/ resource management